[ תביעה קטנה לדוגמא ]

תביעה קטנה לדוגמא

בית משפט לתביעות קטנות ב_____

תיק מספר: 123456789

תובע: [שם התובע]

כתובת: [כתובת התובע]

נתבע: [שם הנתבע]

כתובת: [כתובת הנתבע]

תמצית טענות התובע:

התובע טוען כי ביום [תאריך] רכש מהנתבע [תיאור הנכס] תמורת [סכום הכסף]. הנתבע מסר לתובע את הנכס, אך הנכס היה פגום. הנתבע סירב לתקן את הפגמים, ולכן התובע מבקש מבית המשפט להורות על תשלום פיצוי בסך [סכום הכסף].

פרטי כתב התביעה:

 • עובדות רלוונטיות:
  • ביום [תאריך] רכש התובע מהנתבע [תיאור הנכס] תמורת [סכום הכסף].
  • הנכס הועבר לידי התובע ביום [תאריך].
  • לאחר בדיקה, התובע גילה כי הנכס פגום.
  • הנתבע סירב לתקן את הפגמים.
 • הנזק שנגרם לתובע:
  • [תיאור הנזק שנגרם לתובע].
  • עלות תיקון הנזק היא [סכום הכסף].
 • הסעדים המבוקשים:
  • התובע מבקש מבית המשפט להורות על תשלום פיצוי בסך [סכום הכסף] בגין הנזק שנגרם לו.

הצהרה:

אני מצהיר/ה שהעובדות המופיעות בכתב התביעה הן בידיעתי האישית. אני מצהיר/ה שהעובדות המופיעות בכתב התביעה הן נכונות לפי מיטב ידיעתי ואמונתי. המקור לידיעתי ואמונתי הוא: [מקור המידע].

חתימה: [חתימה התובע]

תאריך: [תאריך]

הערות:

 • יש לצרף את כל האסמכתאות התומכות בטענות התובע בכתב התביעה.
 • יש להתייחס לכל סעיף וסעיף בכתב התביעה תוך ציון העובדות הרלוונטיות.
 • יש להצהיר שהעובדות המופיעות בכתב התביעה הן נכונות לפי מיטב ידיעתך ואמונך.
 • יש לחתום על כתב התביעה ולהצמיד לו תאריך.
 • ניתן להגיש את כתב התביעה בבית המשפט לתביעות קטנות במקום מגוריו או מקום עסקו של התובע, או במקום שבו נגרם הנזק.
 

השלבים הבאים:

לאחר הגשת כתב התביעה, בית המשפט יקבע מועד לדיון. התובע והנתבע יוזמנו לדיון, ויצטרכו להציג את טענותיהם בפני בית המשפט. לאחר הדיון, בית המשפט יכריע בתובענה.

חיפוש מאמרים

השאירו פרטים ונחזור אליכם

--- לקוחות ממליצים ---

דילוג לתוכן