[ צו ירושה מחיר – אגרות בענייני ירושה ]

צו ירושה מחיר - אגרות בענייני ירושה

האגרות בגין פעולות משפטיות בענייני ירושה מעוגנות בתקנות הירושה (אגרות הרשם לעניני ירושה) תשנ"ח-1998. התקנות קובעות את האגרות בגין כל פעולה, אלו פעולות לא יישאו תשלום אגרה ובאילו מקרים יחול פטור מתשלום אגרה.

אגרות בגין הגשת בקשות

 • בקשה למתן צו ירושה: 503 ש"ח
 • בקשה למתן צו ירושה מקוון: 428 ש"ח
 • בקשה לצו ירושה – הוצאות פרסום בעיתון: 130 ש"ח
 • בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה: 503 ש"ח
 • התנגדות למתן צו ירושה: 970 ש"ח

פטור מתשלום אגרה

 • בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת רשם לענייני ירושה שהוגשה תוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה: פטורה מתשלום אגרה

אגרות בגין שירותים נוספים

 • עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לענייני ירושה: 27 ש"ח
 • העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לענייני ירושה: 5.15 ש"ח לכל עמוד.

הנחה

בהגשת בקשה למתן צו ירושה מקוון באינטרנט, ישנה הנחה של 15%.

עדכון הסכומים

הסכומים הנ"ל צמודים למדד המחירים לצרכן ומתעדכנים עת לעת. מומלץ להתעדכן באתר רשם הירושה.

טבלת אגרות כלל הפעולות באגף האפוטרופוס הכללי

 לחץ כאן לטבלת אגרות – אגף האפוטרופוס הכללי .

הערות

 • האגרות משולמות לרשם לענייני ירושה.
 • ניתן לשלם את האגרות במזומן, בצ'ק או בהעברה בנקאית.
 • לאחר תשלום האגרות, יש להגיש את הבקשה לרשם לענייני ירושה.

חיפוש מאמרים

השאירו פרטים ונחזור אליכם

--- לקוחות ממליצים ---

דילוג לתוכן