[ ניכוי מס במקור אישור ]

ניכוי מס במקור אישור

אישור ניכוי מס במקור

להנפקת אישור ניכוי מס במקור לחץ כאן

אישור ניכוי מס במקור הוא אישור רשמי מטעם רשות המסים, המאשר למוטב (מקבל התשלום) כי הוא פטור מניכוי מס במקור. האישור ניתן למוטבים שמשלמים מס הכנסה במסגרת דוחותיהם השוטפים (דו"ח שנתי).

מטרת האישור

מטרת האישור היא להקל על המוטבים בביצוע תשלומי המס שלהם. במקום לנכות מס במקור מהתשלומים המגיעים להם, הם יכולים להגיש את דוחותיהם השוטפים לרשות המסים ולהסדיר את תשלומי המס שלהם במסגרתם.

כיצד ניתן לקבל אישור ניכוי מס במקור

על מנת לקבל אישור ניכוי מס במקור, יש להגיש בקשה לרשות המסים. הבקשה יכולה להיעשות באמצעות האתר האינטרנטי של רשות המסים, באמצעות פקיד השומה או באמצעות מייצג.

הבקשה צריכה לכלול את הפרטים הבאים:

 • שם המוטב
 • מספר תעודת זהות של המוטב
 • ענף העיסוק של המוטב
 • סכום ההכנסה השנתי הצפוי של המוטב

ההחלטה על מתן אישור ניכוי מס במקור היא בסמכות פקיד השומה.

השלכות קבלת אישור ניכוי מס במקור

קבלת אישור ניכוי מס במקור משמעותה שהמוטב פטור מניכוי מס במקור מהתשלומים המגיעים לו. במקרים אלו, הגורם המשלם אינו נדרש לנכות את המס מהתשלום, והמוטב נדרש להגיש את דוחותיו השוטפים לרשות המסים ולהסדיר את תשלומי המס שלו במסגרתם.

דוגמאות לקבלת אישור ניכוי מס במקור

אישור ניכוי מס במקור ניתן למוטבים מענפים שונים, כגון:

 • עוסקים מורשים
 • שכירים
 • חברות
 • עמותות

דוגמאות למקרים בהם ניתן לקבל אישור ניכוי מס במקור:

 • עוסק מורשה בתחום החינוך יכול לקבל אישור ניכוי מס במקור על הכנסותיו מעסקו.
 • שכיר שמשלם מס הכנסה על הכנסותיו יכול לקבל אישור ניכוי מס במקור על הכנסותיו מהשכרת דירה.
 • חברה שמשלמת מס הכנסה על הכנסותיה יכולה לקבל אישור ניכוי מס במקור על תשלומיה לספקים.

סיכום

אישור ניכוי מס במקור הוא אישור רשמי מטעם רשות המסים, המאשר למוטב כי הוא פטור מניכוי מס במקור. האישור ניתן למוטבים שמשלמים מס הכנסה במסגרת דוחותיהם השוטפים. קבלת אישור ניכוי מס במקור משמעותה שהמוטב פטור מניכוי מס במקור מהתשלומים המגיעים לו, והוא נדרש להגיש את דוחותיו השוטפים לרשות המסים ולהסדיר את תשלומי המס שלו במסגרתם.

חיפוש מאמרים

השאירו פרטים ונחזור אליכם

--- לקוחות ממליצים ---

דילוג לתוכן