[ מכתב התראה לפני תביעה קטנה ]

מכתב התראה לפני תביעה קטנה

לכבוד                                                                                                             [תאריך שליחת המכתב]

[שם הנמען]

[כתובת הנמען]

                                                         – באמצעות דוא"ל/דואר רשום/מסירה ידנית [דרך משלוח המכתב]

א.ג. נ.,

הנדון: התראה טרם  נקיטת הליכים משפטיים

 1. אני, [שם השולח], כותב/ת לך מכתב זה כדי להתריע בפניך בדבר תביעה קטנה שאני מתכוון/ת להגיש נגדך.
 2. ביום [תאריך], [תיאור האירוע שהוביל לתביעה]. כתוצאה מכך, נגרם לי נזק [תיאור הנזק].
 3. הנך האחראי/ת לנזק שנגרם לי, ואת/ה לפצות אותי בגין הנזק כאמור.
 4. במקרה זה, סכום הנזק שגרמת לי עומד על [סכום הנזק]. 
 5. אני מבקש ממך לפצות אותי על הנזק שנגרם לי בסך של [סכום הפיצוי]. אם לא תעשה זאת, אאלץ להגיש תביעה קטנה נגדך.
 6. אני מקווה שתבין את חומרת המצב ותשלם לי את הפיצוי הנדרש בהקדם האפשרי.
 7. אם לא תפצה אותי על הנזק שנגרם לי בהקדם, אאלץ להגיש תביעה נגדך.
 8. ככל שאדרש לכך, אגיש תביעה על מלוא הפיצוי הנדרש, לרבות הוצאות משפט.
 9. אני מצפה לתשובתך בהקדם האפשרי.
 10. אין באמור במכתב זה ו/או במה שלא נאמר בו כדי לגרוע מכל זכות, טענה ו/או סעד העומדים לרשותי לפי דין.

                                                                                                                     בכבוד רב,

                                                                                                                      [שם השולח]

הערות חשובות:

 • מומלץ להתייעץ עם עורך דין לפני שליחת המכתב.
 • השימוש בפורמט זה נעשה על אחריות המשתמש בלבד ואין לאתר ומי מטעמו כל אחריות בגין שימוש כאמור בפורמט.

חיפוש מאמרים

השאירו פרטים ונחזור אליכם

--- לקוחות ממליצים ---

דילוג לתוכן