[ מכתב התראה לדוגמא ]

מכתב התראה לדוגמא

לכבוד                                                                                                             [תאריך שליחת המכתב]

[שם הנמען]

[כתובת הנמען]

                                                         – באמצעות דוא"ל/דואר רשום/מסירה ידנית [דרך משלוח המכתב]

א.ג. נ.,

הנדון: התראה טרם  נקיטת הליכים משפטיים

 1. אני, [שם השולח], כותב/ת לך מכתב זה כדי להתריא בפניך בדבר תביעהשאני מתכוון/ת להגיש נגדך.
 2. ביום [תאריך], [תיאור האירוע שהוביל לתביעה]. כתוצאה מכך, נגרם לי נזק [תיאור הנזק].
 3. הנך האחראי/ת לנזק שנגרם לי, ואת/ה לפצות אותי בגין הנזק כאמור.
 4. במקרה זה, סכום הנזק שגרמת לי עומד על [סכום הנזק]. 
 5. אני מבקש ממך לפצות אותי על הנזק שנגרם לי בסך של [סכום הפיצוי]. 
 6. אני מקווה שתבין את חומרת המצב ותשלם לי את הפיצוי הנדרש בהקדם האפשרי.
 7. אם לא תפצה אותי על הנזק שנגרם לי בהקדם, אאלץ להגיש התביעה נגדך. ככל שאדרש לכך, אגיש תביעה על מלוא הפיצוי הנדרש, לרבות הוצאות משפט.
 8. אני מצפה לתשובתך בהקדם האפשרי.
 9. אין באמור במכתב זה ו/או במה שלא נאמר בו כדי לגרוע מכל זכות, טענה ו/או סעד העומדים לרשותי לפי דין.

                                                                                                                     בכבוד רב,

                                                                                                                      [שם השולח]

הערות חשובות:

 • מומלץ להתייעץ עם עורך דין לפני שליחת המכתב.
 • השימוש בפורמט זה נעשה על אחריות המשתמש בלבד ואין לאתר ומי מטעמו כל אחריות בגין שימוש כאמור בפורמט.

חיפוש מאמרים

השאירו פרטים ונחזור אליכם

--- לקוחות ממליצים ---

דילוג לתוכן