[ התראה לשון הרע ]

התראה לשון הרע

לכבוד                                                                                                             [תאריך שליחת המכתב]

[שם הנמען]

[כתובת הנמען]

                                                         – באמצעות דוא"ל/דואר רשום/מסירה ידנית [דרך משלוח המכתב]

א.ג. נ.,

הנדון: התראה טרם  נקיטת הליכים משפטיים – לשון הרע

 1. אני כותב לך מכתב זה, בעניין הפרסומים השקריים והפוגעניים שפורסמו על ידיך ביום [תאריך], וכתבת בהם כדלקמן:

"הכנס כאן את הפרסומים"

 1. בפרסומים האמורים, האשמתם אותי ב[האשמות], תוך שימוש בשפה בוטה ומעליבת.
 2. אני מבקש להבהיר לך, כי הפרסומים האמורים מהווים לשון הרע, כהגדרתה בחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965.
 3. הפרסומים האמורים עונים על ההגדרה של לשון הרע, שכן הם מהווים פרסום של דברים כוזבים, בעלי אופי שלילי, באשר אלי.
 4. הפרסומים האמורים גרמו לי נזק רב, הן ברמה האישית והן ברמה המקצועית.
 5. ברמה האישית, הפרסומים האמורים פגעו בשמי הטוב, וגרמו לי עוגמת נפש רבה. ברמה המקצועית, הפרסומים האמורים פגעו בעסקיי, וגרמו לי נזק כספי.
 6. אני כותב לך מכתב זה מתוך רצון להימנע מהליכים משפטיים.
 7. אני מבקש ממך באופן מיידי:
 • להסיר את הפרסומים האמורים, באופן מוחלט, מכל מקום בו פורסמו.
 • לפרסם התנצלות פומבית, באותו מקום בו פורסמו הפרסומים האמורים.
 1. במידה ולא תעמוד בדרישות אלו, אאלץ להגיש נגדך תביעה בגין לשון הרע.
 2. כמו כן, אני מודיע לך, כי אבקש לחייב אותך לשלם לי פיצויים בסך של [סכום], בגין הנזק שנגרם לי.
 3. אני מאמין כי ביכולתנו לפתור את העניין בצורה נעימה, וכי נוכל להגיע לפשרה מקובלת על שני הצדדים.
 4. אני מצפה לתשובתך בהקדם האפשרי.
 5. אין באמור במכתב זה ו/או במה שלא נאמר בו כדי לגרוע מכל זכות, טענה ו/או סעד העומדים לרשותי לפי דין.

                                                                                                                                                               

                                                                                                                      בכבוד רב,

                                                                                                                      [שם השולח]

הערות חשובות:

 • מומלץ להתייעץ עם עורך דין לפני שליחת המכתב.
 • השימוש בפורמט זה נעשה על אחריות המשתמש בלבד ואין לאתר ומי מטעמו כל אחריות בגין שימוש כאמור בפורמט.

חיפוש מאמרים

השאירו פרטים ונחזור אליכם

--- לקוחות ממליצים ---

דילוג לתוכן