[ התנגדות לצו ירושה]

התנגדות לצו ירושה

רקע כללי

כאשר אדם נפטר ולא הותיר אחריו צוואה, חלוקת רכושו תיעשה בהתאם לחוק הירושה. על מנת להבטיח כי חלוקת העיזבון תהיה על פי החוק, יש צורך להגיש בקשה לרשם לענייני ירושה למתן צו ירושה.

בקשה למתן צו ירושה יכולה להיות מוגשת על ידי כל אדם אשר סבור כי הוא יורש של המנוח. לאחר הגשת הבקשה, רשם הירושות יבדוק את זכאותם של היורשים המבקשים, ויקבע האם יש צורך לקיים דיון בעניין.

במקרה בו קיים אדם אשר סבור כי יש להגיש התנגדות לצו הירושה, הוא יכול לעשות זאת בתוך 14 ימים מיום פרסום הבקשה לצו ירושה.

טענות התנגדות לצו ירושה

קיימות מספר טענות עיקריות אשר בגינן ניתן להגיש התנגדות לצו ירושה:

  • טענת קיומה של צוואה – אדם אשר טוען כי המנוח השאיר אחריו צוואה, יכול להגיש התנגדות לצו ירושה, בטענה כי יש לפעול על פי הצוואה ולא על פי חוק הירושה.
  • טענת קיומם של יורשים נוספים – אדם אשר סבור כי ישנם יורשים נוספים למנוח, מעבר לאלו אשר צוינו בבקשה למתן צו ירושה, יכול להגיש התנגדות לצו ירושה, בטענה כי יש להכליל גם אותם בחלוקת העיזבון.
  • טענת אי-זכאות היורשים – אדם אשר סבור כי היורשים המבקשים לא זכאים לרשת את המנוח, יכול להגיש התנגדות לצו ירושה, בטענה כי יש לשלול מהם את הזכאות לרשת.

הליך התנגדות לצו ירושה

במידה והוגשה התנגדות לצו ירושה, רשם הירושות יעביר את התיק לבית המשפט לענייני משפחה. בית המשפט ישמע את טענות הצדדים, ויקבע האם יש לקבל את ההתנגדות או לדחותה.

במקרה בו בית המשפט מקבל את ההתנגדות, הוא יסרב ליתן צו ירושה על פי הבקשה המקורית. במקרה זה, יהיה על הצדדים להגיע להסכמה בעניין חלוקת העיזבון, או לפנות לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה לצו ירושה חדש, בהתאם לטענות ההתנגדות.

כיצד להגיש התנגדות לצו ירושה

התנגדות לצו ירושה יש להגיש בכתב, בליווי תצהיר מאומת וחתום ע"י עורך דין. את ההתנגדות יש להגיש לרשם הירושות או לבית המשפט, וכן לצדדים האחרים בהליך.

כתב ההתנגדות לצו ירושה צריך לכלול את הפרטים הבאים:

  • שם המתנגד
  • שמות היורשים המבקשים
  • טענות ההתנגדות
  • הנימוקים לטענות
  • מסמכים תומכים

בנוסף לכך, יש לצרף לבקשת ההתנגדות לצו ירושה, קבלה בדבר תשלום האגרה בגין ההליך, ובמידה והמתנגד מיוצג ע"י עורך דין, יש לצרף גם ייפוי הכוח לעורך דין.

סיכום

ההתנגדות לצו ירושה היא הליך משפטי אשר יכול להשפיע באופן משמעותי על חלוקת העיזבון של אדם שנפטר. במקרה בו קיימת לכם טענה אשר בגינה אתם סבור כי יש להגיש התנגדות לצו ירושה, חשוב להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני ירושה, על מנת לבחון את זכויותיכם ולהכין את ההתנגדות בצורה הטובה ביותר.

חיפוש מאמרים

השאירו פרטים ונחזור אליכם

--- לקוחות ממליצים ---

דילוג לתוכן