[ הקמת חברה בע"מ ]

הקמת חברה בע"מ

שלבי פתיחת חברה בע"מ בישראל

הקמת חברה בע"מ בישראל היא הליך יחסית פשוט, אך חשוב לבצע אותו בצורה מקצועית על מנת להימנע מבעיות עתידיות. ההליך כולל מספר שלבים, כפי שיפורט להלן:

1. רישום החברה אצל רשם החברות

השלב הראשון להקמת חברה בע"מ הוא רישום החברה אצל רשם החברות. לשם כך יש למסור לרשם החברות את המסמכים הבאים:

 • בקשה לרישום חברה בע"מ

 • תקנון החברה

 • תצהירים של בעלי המניות והדירקטורים

 • אישור על משלוח הודעה על הקמת החברה לביטוח לאומי

התקנון הוא המסמך המגדיר את מבנה החברה, מטרותיה, זכויותיהם וחובותיהם של בעלי המניות והדירקטורים. התצהירים של בעלי המניות והדירקטורים מאשרים את נכונות המידע המופיע בבקשה לרישום החברה. אישור על משלוח הודעה על הקמת החברה לביטוח לאומי הוא דרישה של הביטוח הלאומי, על מנת לאפשר לחברה להעסיק עובדים.

את הבקשה לרישום החברה ניתן להגיש באופן מקוון או באופן פיזי. הגשת הבקשה באופן מקוון מאפשרת לקבל את אישור הרישום בתוך 24 שעות, בעוד שהגשת הבקשה באופן פיזי אורכת עד 14 יום.

2. פתיחת חשבון בנק עסקי

לאחר רישום החברה אצל רשם החברות, יש לפתוח לחברה חשבון בנק עסקי. חשבון בנק זה יהיה נפרד מחשבונות הבנק הפרטיים של בעלי המניות.

לצורך פתיחת חשבון בנק עסקי יש להציג לבנק את המסמכים הבאים:

 • אישור רישום החברה אצל רשם החברות

 • תקנון החברה

 • פרוטוקול התאגדות מורשי חתימה

 • חותמת החברה

החתימה על המסמכים חייבת להיות חתימה נוטריונית.

3. פתיחת תיקים ברשויות המס

פתיחת חברה בע"מ מחייבת פתיחת תיקים ברשויות המס הבאות:

 • רשות המסים – מע"מ

 • רשות המסים – מס הכנסה

 • ביטוח לאומי

את פתיחת התיקים ברשויות המס ניתן לבצע באופן מקוון או באופן פיזי.

פתיחת תיקים ברשויות המס באופן מקוון מאפשרת לקבל את אישור הפתיחה בתוך 48 שעות, בעוד שהגשת הבקשה באופן פיזי אורכת עד 14 יום.

סיכום

השלבים להקמת חברה בע"מ בישראל הם כדלקמן:

 1. רישום החברה אצל רשם החברות

 2. פתיחת חשבון בנק עסקי

 3. פתיחת תיקים ברשויות המס

מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין מקצועי בעת הקמת חברה בע"מ. עורך הדין יסייע לכם לעבור את ההליך בצורה חלקה וללא תקלות.

חיפוש מאמרים

השאירו פרטים ונחזור אליכם

--- לקוחות ממליצים ---

דילוג לתוכן